Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Ba ngón cái, trỏ và giữa của tay phải ôm lấy ngón giữa của tay trái rồi kéo tay phải ra. Sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải làm thành hình chữ cái V úp ra trước rồi lắc lắc hai cái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Gia đình - Quan hệ gia đình

em rể

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình
2006

Tay phải khép đặt bên ngực trái, lòng bàn tay hướng xuống, sau đó đánh chữ cái R, rải chữ R hai lần.


Xem Video
li dị

Huế Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động
2006

Hai tay xòe, đưa từ hai bên vào giữa tầm ngực, sao cho mười đầu ngón tay chạm vào nhau hai lần.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên, hai ngón đó bắt chéo


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

kéo vó

Bình Dương Hành động
2006

Tay trái xoè, đặt ngửa trước tầm bụng, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải xòe và cong cong (hai ngón kia nắm lại), úp tay phải hờ trên lòng bàn ta


Xem Video
la

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải đưa lên trước miệng, rồi các ngón tay chạm vào mở ra nhiều lần.


Xem Video
bán

Hải Phòng Hành động
2006

Bàn tay trái khép, ngửa, đặt trước tầm ngực, bàn tay phải chụm nhẹ các đầu ngón tay đặt lên lòng bàn tay trái rồi đẩy bàn tay phải ra khỏi lòng bàn tay


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm ĐồngNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam