Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ hút thuốc lá

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ hút thuốc lá