Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay vỗ vào nhau, sau đó ngửa hai bàn tay ra và hơi đưa ra trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác