Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Khác 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lỏng đặt giữa tầm ngực, để các đầu mũi tay phải hơi nằm trong lỗ tròn tay trái, rồi đưa dần dần tay phải lên cao đồng thời từ từ mở các ngón tay ra.Ký Hiệu cùng phân loại