Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Thể dục - Thể thao 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên, đưa tay cao hơn tầm đầu, dùng hai ngón trỏ vẽ một khung hình to chỉ có ba cạnh.Sau đó hai tay xòe, dang rộng hai bên, lòng bàn tay hướng ra trước rồi lắc người qua lại.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác