Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái K, đặt bên má phải rồi đưa ra ngoài chếch về bên phải, sau đó từ vị trí đó chuyển sang chữ cái T, rồi kéo trở qua bên trái đặt lên ngực trái.