Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái K, đặt bên thái dương phải rồi kéo xuống đặt ngửa hờ trên lòng bàn tay trái và xoay một vòng.