Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái N (nước) Sau đó hai cánh tay gập khuỷu, hai bàn tay khép, đặt hai bàn tay hờ ngoài hai bên má rồi đẩy hai bàn tay lên xuống qua khỏi đầu ngược chiều nhau.(hai lần).