Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe, đặt trước tầm ngực phải, lòng bàn tay hướng vào người rồi chuyển động tay lên xuống.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác