Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: purple

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đưa bàn tay phải ra phía trước vị trí ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Lắc nhẹ bàn tay vài lần.