Advertisement
Bình Dương Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, hai đầu ngón giữa chạm nhau trước ngực, lòng bàn tay hướng vào rồi bật mở ra hai bên.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

hỏi (bạn hỏi tôi)
ask (you ask me)

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đưa bàn tay ra xa phía trước. Lòng bàn tay hướng vào người.Đầu ngón tay hướng lên. Kéo tay vào mặt đồng thời duỗi ngón ta


Xem Video
đi

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ xuống rồi hất mạnh ngón trỏ ra trước.


Xem Video
giữ gìn

Bình Dương Hành động
2006

Tay phài nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón cong và hở đưa hai đầu ngón chạm hờ hai bên cánh mũi.Sau đó hai tay khép, lòng bàn tay khum, úp tay phải h


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

áo

Bình Dương Trang phục
2006

Tay phải nắm lên áo kéo ra.


Xem Video
ngọc trai
pearl

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục
2016

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt nằm ngửa trước ngực. Đầu ngón tay ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng 2 rồi đặt phần hình tròn của 2 ngón tay lên


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam