Hải Phòng Số đếm 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải kí hiệu số 1 rồi hướng ngón tay út ra ngoài chấm một cái, rồi chuyển sang kí hiệu số 0 sau đó chuyển sang số 1.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Số đếm

10 000 (mười nghìn)

Hà Nội Số đếm
2021

Xem Video
số La Mã (Toán học)

Toàn Quốc Số đếm
2021

Xem Video
Hai trăm - 200

Toàn Quốc Số đếm
2006

Giơ hai ngón trỏ và giữa lên rồi cụp hai ngón đó xuống, sau đó giựt mạnh tay về bên phải.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải Phòng

đường Nguyễn Huệ

Toàn Quốc Khác
2021

Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam