Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải kí hiệu số 1 rồi hướng ngón tay út ra ngoài chấm một cái, rồi chuyển sang kí hiệu số 0 sau đó chuyển sang số 1.Ký Hiệu cùng phân loại