Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Con vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay đánh hai chữ cái Y, chống hai ngón cái chạm vào hai răng nanh. Sau đó tay phải chụm úp hờ ngoài mũi rồi kéo tay ra ngoài đồng thời uốn cong như vòi voi.

Advertisement


Advertisement