Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Lễ hội 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên đưa từ trái sang phải đi ngang qua trước tầm mặt.Sau đó tay phải đánh chữ cái Q và K.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement