Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Lễ hội Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, giơ lên cao qua khỏi đầu, lòng bàn tay hướng ra trước rồi kéo xuống uốn lượn theo hình chữ S.