Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Lễ hội 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt chếch bên trái rồi kéo đưa theo nửa đường cong vòng tròn về bên phải. Sau đó hai tay xoè, mũi tay hướng xuống, đặt hai tay trước tầm ngực, tay phải đặt bên ngoài tay trái rồi hất các ngón tay đi ra trước hai lần.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement