Hải Phòng Giáo Dục Thời Gian 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái ra đặt bên ngực trái.Sau đó bàn tay phải đặt trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào rồi vẩy vẩy bàn tay 2 cái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

dấu chấm phẩy

Hà Nội Giáo Dục
2006

Dùng ngón út tay phải đánh dấu chấm phẩy.


Xem Video
kiểm tra

Huế Giáo Dục Hành động
2006

Tay trái khép, đưa ngửa ra trước, tay phải hơi nắm đặt vào lòng bàn tay trái rồi nắm giựt lên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam