Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái ra đặt bên ngực trái.Sau đó bàn tay phải đặt trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào rồi vẩy vẩy bàn tay 2 cái.

Advertisement


Advertisement