Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải chạm vào thái dương hai lần.

Advertisement


Advertisement