Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, lòng bàn tay hướng vào nhau, các đầu ngón tay chạm nhau tạo dạng như mái nhà đưa lên đặt trước tầm cổ.Sau đó chụm các ngón tay phải lại đưa lên trước miệng.

Advertisement


Advertisement