Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, các đầu ngón tay chạm nhau tạo dạng như mái nhà. Sau đó hai bàn hai xòe to, hai lòng bàn tay đối diện nhau mũi tay hướng ra trước rồi xoay hai tay với nhau (tay phải đẩy ra trước, tay trái kéo về sau và ngược lại).

Advertisement


Advertisement