Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái dựng đứng trước tầm vai trái, lòng bàn tay hướng ra trước, đồng thời tay phải đưa ra trước rồi chúm các ngón tay lại kéo vào đặt chạm lên ngay các ngón tay trái rồi đẩy tay xuống ra khỏi lòng bàn tay trái đồng thời các ngón tay phải bung xòe ra.

Advertisement


Advertisement