Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm chỉa ngón cái thẳng lên.

Advertisement


Advertisement