Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Con vật Danh Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: hedgehog

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi để cẳng tay nằm úp,cao ngang ngực. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt bàn tay phải đứng,phía trong và chạm vào tay trái.Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy bàn tay lên và bung các ngón tay ra.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement