Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016
Advertisement


Tiếng anh: how?

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình vẽ 1 rồi đặt 2 tay nằm úp, song song trước ngực. Sau đó, kéo 2 tay xuống dưới. Lật cổ tay sang 2 phía cho bàn tay nằm ngửa đồng thời đổi bàn tay thành hình dạng 2. Hai đầu ngón tay hướng ra 2 phía.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement