Advertisement

Câu hỏi

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề40 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
Ai?
Who?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi
2016

"Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ. Đặt bàn tay trước bụng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Ngón cái hướng lên.Lắc nhẹ cổ tay từ trái qua phải vài lần


Xem Video
Ai?
Who?

Hà Nội Câu hỏi
2016

"Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt bàn tay trước bụng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Ngón cái hướng lên. Lắc nhẹ cổ tay từ trái qua phải vài lần. Chân m


Xem Video


Advertisement
bận không ?
are you busy?

Hà Nội Câu hỏi
2016

Hai bàn tay làm theo hình vẽ bên rồi đặt tay trái nằm úp. Cẳng tay nằm ngang và song song với thân mình. Bàn tay phải thẳng đứng và vuông góc với tay trái. Cổ t


Xem Video
bận không?
are you busy?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi
2016

Bàn tay phải làm như hình vẽ.Đặt 2 ngón của tay phải chạm vào trán. Lòng bàn tay hướng vào trong. Chân mày nhướng lên. Mắt mở to.


Xem Video
Advertisement
Bao lâu?
how long?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Thời Gian
2016

"Tay trái nắm lại như hình vẽ rồi đặt nằm úp xuống trước ngực, sao cho cẳng tay song song với thân mình.. Tay phải làm như hình vẽ rồi đặt cổ tay phải


Xem Video
Bao nhiêu tiền ? / nhiêu tiền?
how much money?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Tiền bạc
2016

"Các ngón tay phải chụm lại như hình vẽ. Đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng lên. Ngón cái chạm và trượt nhẹ qua 2 ngón trỏ và giữa 2 lần. "


Xem Video
Advertisement
Bao nhiêu?
how much/ how many?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi
2016

"Các ngón tay phải chụm lại như hình vẽ. Bàn tay để ngửa trước bụng. Đẩy nhẹ bàn tay lên đồng thời bung các ngón tay ra. Chân mày nhướng lên. "


Xem Video
biết không? (1)
do you know?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi
2016

thực hiện như hình và clip


Xem Video
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement


40 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 8


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam