Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe, hướng lòng bàn tay vào bụng, đập nhẹ vào bụng ba cái.

Advertisement


Advertisement