Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, dùng ngón cái và ngón trỏ béo vào gò má phải miệng cười tươi diễn cảm.

Advertisement


Advertisement