Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép ngửa, các ngón hơi cong, đưa tay ra trước rồi lắc lắc bàn tay qua lại. Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón có kẻ hở, đưa lên trước miệng rồi đẩy tay sang trái.