Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2017


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: Thai Nguyen

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

hè phố

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn
2006

Cánh tay trái đưa ngang trước tầm ngực, lòng bàn tay duỗi thẳng, úp xuống. Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa ra đặt lên mu bàn tay trái rồi c�


Xem Video
bên cạnh

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai bàn tay khép, lòng bàn tay khum, úp hờ hai tay bên hông phải, tay phải bên ngoài tay trái.


Xem Video
rừng già

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ hướng lên rồi đẩy hai tay đưa lên đưa xuống so le nhau. Sau đó cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay nắm, dùng mu bàn tay phải gõ vào


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

đường hàng không

Toàn Quốc Giao Thông
2021

Xem Video
xe cứu thương

Hà Nội Giao Thông Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Hai bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào nhau, đưa ra trước tầm ngực, hai nắm tay có khoảng cách độ 20 cm rồi làm động tác quay vô lăng. Sau đó cánh tay trái úp


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam