Huế Xã hội 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên, đặt tay bên ngực trái rồi kéo sang phải. Sau đó tay phải nắm, đặt gần miệng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Xã hội

cử tri

Hà Nội Xã hội
2006

Hai bàn tay xòe chúc xuống đưa ngược chiều nhau. Giống bỏ phiếu.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa HuếTin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam