Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm đưa ngửa hai tay ra trước rồi đẩy tay phải ra đồng thời thụt tay trái vào rồi đẩy hoán đổi tay một lần nữa.Sau đó hai bàn tay khép, lòng bàn tay khum khum rồi ụp hai lòng bàn tay vào nhau đặt tay giữa tầm ngực.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác