Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Đồ vật

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề622 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 25 đến 32 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

bàn là (bàn ủi)

Bình Dương Đồ vật
2006

Bàn tay trái khép đặt ngửa trước tầm ngực.Bàn tay phải nắm đặt úp hờ lên lòng bàn tay trái rồi đẩy tay phải qua lại hai lần.


Xem Video
Bàn thờ
altar table

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật
2016

Hai tay làm theo hình vẽ bên và đặt nằm úp ngang đầu rồi kéo ra 2 bên theo chiều ngang. Sau đó chắp 2 tay lại và đặt trước ngực và xá nhẹ.


Xem Video


bàn thờ

Bình Dương Đồ vật
2006

Hai bàn tay khép úp, đặt sát nhau trước tầm bụng rồi kéo hai tay dang ra hai bên.Sau đó hai tay chấp lại đặt giữa ngực.


Xem Video
Bàn ủi / bàn là
a clothes iron

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật
2016

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay trước bụng. Lòng bàn tay hướng xuống đất. Đẩy bàn tay từ phải qua trái 2 lần"


Xem Video
bản vẽ

Hà Nội Đồ vật
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra rồi vẽ hình chữ nhật Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón út lên rồi làm động tác vẽ từ phải qua trái.


Xem Video
bảng
board

Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật
2017

Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, các ngón tay duỗi thẳng, khuỷu tay co. Lắc đồng thời hai tay 2 lần.


Xem Video
băng dính

Hà Nội Đồ vật
2006

Hai tay nắm, chỉa 2 ngón trỏ và giữa ra, bắt chéo nhau ở giữa tầm ngực. Bàn tay trái ngửa, bàn tay phải úp.


Xem Video
bằng lái xe

Huế Đồ vật
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra chạm nhau ở trước tầm ngực trên rồi vẽ một hình chữ nhật nhỏ. Sau đó hai nắm đưa ra trước, lòng bàn tay hướng vào nhau


Xem Video
Advertisement
Advertisement


622 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 25 đến 32

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam