Giới tính

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề324 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 153 đến 160 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
lây nhiễm

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay phải, bàn tay xòe rộng, để trước bụng, lòng bàn tay hướng vào. Kéo bàn tay ra xa đồng thời các ngón tay chụm lại.


Xem Video
lây qua đường máu

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay trái, bàn tay thẳng, các ngón tay xòe rộng, lòng bàn tay hướng sang phải, để trước ngực. Tay phải, ngón cái để giữa lòng bàn tay trái, ngón giữa để giữa


Xem Video


lây từ mẹ sang con

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay phải, bàn tay thẳng, các ngón tay khép để chạm vào má phải một lần. Hai tay, bàn tay hơi khum, lòng bàn tay hướng xuống, các ngón tay khép, để dưới ngực.


Xem Video
Lây từ mẹ sang con
mother-to-child transmission

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2019

Các ngón tay duỗi khép, chạm má. Sau đó, các ngón tay bung duỗi, ngón cái chạm giữa ngực. Chuyển động tay từ trái qua phải đồng thời chụm các ngón tay lại


Xem Video
liên quan

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Hai tay, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình tròn và móc xích vào nhau, các ngón còn lại xòe rộng, đế trước ngực trái. Di chuyển cả hai tay sáng trước ngực ph


Xem Video
lỗ niệu đạo nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay trái CCNT “D” để nằm ngang trước ngực, đầu ngón trỏ hướng ra. Tay phải, bàn tay nắm, ngón trỏ chỉa, hơi cong, đầu ngón trỏ tay phải tiếp xúc với g


Xem Video
lỗ niệu đạo nữ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay trái CCNT “L”, đầu ngón tay trỏ hướng xuống, lòng bàn tay hướng vào, để trước phần bụng dưới. Tay phải CCNT “D”, đầu ngón trỏ tay phải kẻ một


Xem Video
lông mu

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính
2014

Tay trái, bàn tay khum xuống, các ngón tay khép, để trước ngực. Tay phải, bàn tay xòe vuốt mu bàn tay trái theo hướng tứ cổ tay đến ngón tay, vuốt hai lần.


Xem Video

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?


324 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 153 đến 160

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam