Vị trí - Nơi chốn

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề520 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 65 đến 72 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang


bờ biển

Huế Vị trí - Nơi chốn
2006

Cánh tay trái úp thẳng ra trước, , tay phải úp lên bắp tay trái rồi vuốt thẳng ra tới bàn tay.Sau đó hai tay khép, hơi áp hai mu bàn tay với nhau đầu mũi tay hư�


Xem Video
bờ biển

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Tay trái khép đặt ngửa tay trước tầm ngực, tay phải khép, đánh úp bàn tay phải vạt qua lại trên lòng bàn tay trái hai lần.


Xem Video
bờ cát

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn
2006

Cánh tay trái úp ngang trước tầm bụng, bàn tay thả lỏng tự nhiên mũi ngón tay hướng xuống, Tay phải đưa từ trong ra, nắm nhẹ cổ tay trái rồi vuốt lên ph�


Xem Video
bưu điện

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai tay khép, đặt trước tấm ngực, các đầu ngón chạm nhau, hai lòng bàn tay hướng vào nhau tạo dạng như mái nhà. Sau đó tay phải đánh chữ cái Y úp tay vào dư�


Xem Video
bưu điện

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai tay khép, đặt trước tầm ngực, các đầu ngón tay chạm nhau tạo dạng như mái nhà. Sau đó tay trái khép hơi cong dạng như chữ C, đặt giữa tầm ngực, lòng


Xem Video
Cà Mau
Ca Mau province

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn
2017

Bàn tay làm hình dạng như số 9, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón trỏ chạm mũi. Sau đó, mở bàn tay, các ngón duỗi thẳng, hướng vào cổ, lòng bàn tay hư�


Xem Video


520 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 65 đến 72

Nhà Tài Trợ