Xã hội

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 33 đến 40 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
chính phủ
government

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Hai tay nắm, lòng bàn tay hướng vào người. Tay phải duỗi thẳng ngón cái, đặt trên tay trái, chạm tay trái 2 lần.


Xem Video


chính sách
policy

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Các ngón tay trái duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải nắm, lòng bàn tay hướng sang trái, chuyển động từ trên xuống chạm lòng tay trái 2 lần.


Xem Video
chủ nghĩa xã hội

Toàn Quốc Xã hội
2021

Xem Video


155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 33 đến 40

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam