Xã hội

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 49 đến 56 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
công ước
convention

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Tay phải làm như ký hiệu chữ U. Tay trái làm như ký hiệu chữ C. Đầu ngón tay của bàn tay phải chạm ngón cái của tay trái 2 lần.


Xem Video
cử tri

Hà Nội Xã hội
2006

Hai bàn tay xòe chúc xuống đưa ngược chiều nhau. Giống bỏ phiếu.


Xem Video
155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 49 đến 56

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam