Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: tía, thầy, bố, cha
Tiếng anh: father/ dad/ daddy/ papa

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải như hình vẽ. Đặt bàn tay chạm vào cằm.

Advertisement


Advertisement