Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016
Advertisement


Tiếng anh: paternal grandmother

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ 1 rồi đặt bàn tay sao cho ngón cái và ngón trỏ chạm vào bên dưới khóe miệng. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Sau đó chuyển bàn tay thành hình 2 rồi đặt trên mắt, gần sóng mũi (mắt nằm giữa 2 ngón tay) Kéo bàn tay về phía đuôi mắt

Advertisement


Advertisement