Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay tay trái ngửa lên, tay phải cong úp lên lòng bàn tay trái. Hai tay nắm để thừa hai ngón trỏ, đặt gần nhau rồi vuốt ngón trỏ phải về phía phải 2 lần.
Advertisement


Advertisement