Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: beach

Cách làm ký hiệu

Tay trái làm theo hình 1 và đặt nằm ngang song song với thân người. Lòng bàn tay hướng xuống. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt vuông góc với tay trái. Lòng bàn tay hướng xuống. Di chuyển tay phải từ trái qua phải đồng thời rung nhẹ các ngón tay
Advertisement


Advertisement