Cần Thơ Giáo Dục 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này



Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B và L.Sau đó cánh tay trái gập khuỷu, đặt bàn tay trước tầm mặt, lòng bàn tay hướng vào mặt, tay phải khép úp đưa lên ngay bàn tay trái rồi kéo tay vuốt xuống tới cẳng tay rồi kéo vuốt trở lên.




Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

bản in

Hà Nội Giáo Dục
2006

Tay trái khép đưa ra trước, tay phải nắm tay trái, vuốt ra trước. Tay trái giữ nguyên vị trí, tay phải nắm, chỉa ngón út ra, gạch 2 lần trên lòng bàn tay


Xem Video
tam giác đều

Lâm Đồng Giáo Dục
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên, đầu hai ngón trỏ chạm nhau rồi vẽ tạo hình tam giác trong không gian.Sau đó đưa ba ngón tay ra :ngón trỏ, ngón giữa và ngón á


Xem Video
dấu chấm câu

Hà Nội Giáo Dục
2006

Dùng ngón út tay phải chấm về phía trước, sau đó tay phải đánh chữ cái C.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần Thơ



Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam