Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm chỉa hai ngón trỏ ra chạm hai đầu ngón trỏ với nhau rồi vẽ tạo hình chữ nhật. Sau đó tay phải khép, đặt ngửa bàn tay trước tầm bụng rồi nhắc tay đưa ra trước.
Advertisement


Advertisement