Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: table/ desk

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình vẽ sau. Đặt 2 tay nằm úp, sát vào nhau và đưa cao ngang bụng. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay đồng thời ra 2 phía "
Advertisement


Advertisement