Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016
Advertisement


Tiếng anh: are you busy?

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ.Đặt 2 ngón của tay phải chạm vào trán. Lòng bàn tay hướng vào trong. Chân mày nhướng lên. Mắt mở to.

Advertisement


Advertisement