Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Thể dục - Thể thao 2016


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đưa tay cao ngang bụng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay vào trong và dựng đứng lên.