Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm đặt sát nhau. Sau đó dùng ngón cái của bàn tay phải miết vào ngón cái của bàn tay trái (như tách các hạt ngô)