Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: suprise

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi đặt úp theo hướng thẳng đứng lên 2 bên mắt. Sau đó kéo 2 tay ngả xuống ra phía trước. Mắt mở to và miệng há ra.

Advertisement


Advertisement