Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B.Sau đó tay trái khép ngửa, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đẩy luồn ngón trỏ dưới bàn tay trái.

Advertisement


Advertisement