Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên chạm vào thái dương phải rồi kéo đưa ra ngoài chếch về bên phải.
Advertisement


Advertisement