Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Quân sự 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đưa từ hai bên vào giữa tầm ngực, hai nắm tay chạm nhau hai lần, lòng bàn tay hướng vào người.

Advertisement


Advertisement